Wednesday, January 12, 2011

penerbagan Kelawar


Kelawar selalunya membeluk ke kiri apbila keluar dari gua.