Wednesday, January 12, 2011

Cara landak dilahirkanLandak dilahirkan bogel dan "duri" dibadannya terdapat dibawah kulit dan akan bertunas dalam masa 36 jam.